เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

    เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านธุรกิจครบวงจรปรัชญาของบริษัทคือ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง ภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในบริการหลักๆ : ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ การบัญชี การบัญชีภาษีอากร กฎหมายทางธุรกิจ บริหารงานบุคคล และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

สภาวิชาชีพบัญชี

    เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา วิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และนำหลักประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่ สาม ต่อสภาวิชาชีพบัญชีอย่างถูกต้อง

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

    สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี
สาระน่ารู้

ความเห็นลูกค้า

Google Map

Graphic Map

image4

Contact Details

Telephone: (02)924-2668, (02)924-1870
Mobile: 094-449-5453 ,093-926-9195
Mobile: 090-959-2994
Fax: (02)924-1868
Email: jpacc_62@hotmail.com
Website: www.jpacc.co.th

69/18 Moo 2 Banplub ,
Pak Kret , Nonthaburi 11120