ร่วมงานกับเรา

สมัครด้วยตนเอง

> Download แบบฟอร์ม

> โทรติดต่อบริษัทฯ เพื่อนัดวันสัมภาษณ์

การสมัครผ่านระบบ E-MAIL

> Download แบบฟอร์ม

> กรอกใบสมัคร (ผ่านการเขียน หรือ คอมพิวเตอร์)

> แนบไฟล์เอกสารการสมัครให้ครบถ้วน (ผ่าน E-Mail) 

> บริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์

** E-mail : jpacc_62@hotmail.com **